Risker med motorcykelsporter

Precis som det finns risker med att gå på stora Euro Stadium i fotboll över hela världen med tusentals människor, finns det ännu större risker med att köra motorcykel. Många gillar att åka motorcykel. När det gäller vanliga motorcyklar är det dock inte tillåtet att köra hur snabbt som helst, eller att bryta mot olika trafikregler ute på vägarna. Däremot finns det motorcykelsporter att delta i. Där är högre hastigheter tillåtna och det finns inga vanliga trafikregler. Det är dock som så att motorcykelsporterna också är relativt riskfyllda.

Är alla sporter lika riskfyllda?

När det gäller olika motorcykelsporter kan riskerna variera lite. Ofta beror det helt enkelt på hur fort man kör. När det gäller till exempel speedway är banan relativt platt och lättkörd, men den höga hastigheten gör att man lätt kan krocka och då blir skadorna i regel allvarliga. Inom trial ska man ta sig över hinder med en lätt motorcykel och det är lätt att välta. Fördelen är att man i regel är ensam på banan och man kan ta det relativt lugnt om man är ovan.

Kan man skydda sig?

Genom att använda korrekt skyddsutrustning kan man minska de skador man utsätts för i samband med en olycka. En bra hjälm, riktiga skor, en overall och kraftiga handskar bör alltid bäras vid motorcykelsporter. Det är dessutom en fördel om man bär till exempel ett ryggskydd och ett nackskydd.

Vanliga skador

En del skador är vanligare än andra inom motorcykelsporter. Det kan bland annat röra sig om skrapsår, stukningar och om blåmärken. Även benbrott förekommer relativt ofta. Det finns dock förare som skadas mer allvarligt, till exempel i form av inre blödningar, hjärnskakning och vissa förare kan rent av avlida av sina skador.

Behöver man extra försäkring?

Om man tävlar inom motorcykelsport kan det vara bra att se om den vanliga försäkringen man har täcker skadorna som kan uppstå. I många fall behöver man komplettera med en extra försäkring som ger ersättning om man skadas allvarligt under utövandet av sporten.